SẢN PHẨM

BỘ ĐỊNH TÂM MACM

Truyền tải lớn, tiết kiệm không gian và năng lượng

MACM là một bộ phận định tâm mới giúp căn chỉnh, định vị và chuyển các phôi nặng tới 1.000 kg trên các dây chuyền. Các nhà sản xuất có thể cài đặt và vận hành các dây chuyền nhỏ gọn hơn với các xi lanh nhỏ hơn, nhưng vẫn có thể thực hiện cùng một nhiệm vụ. Do đó, góp phần tiết kiệm không gian và năng lượng. Còn nhiều lợi ích hơn nữa như: bàn trượt của MACM có ba vật liệu để chọn lựa và phạm vi di chuyển trung tâm của nó lên đến Ø100 mm, điều này làm cho MACM trở nên lý tưởng cho các nhà máy xử lý vật liệu và tự động hóa nói chung .

Xem video để xem cách dòng MACM giúp truyền tải trọng, tiết kiệm không gian và năng lượng lớn như thế nào .Nhấp vào đây để xem thông tin sản phẩm

 About SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd.

SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd is the Singapore subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer which was established in Japan and now has more than 50 years of experience. The Singapore subsidiary itself was established in 1974 and since then has grown over 40 years, gaining more than 65% of the market share in Singapore and established a far-reaching dealer network spanning countries such as Egypt, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,Cambodia and Qatar.

While the subsidiary mainly assembles knockdown cylinders, SMC Singapore also offers a wide range of high quality advanced industrial pneumatic products to meet applications in a myriad of sectors and fields of the market such as semiconductor, automotive, medical, and petrochemical, just to name a few. Products offered here range from actuators like electric actuator, pneumatic actuator and linear actuator, to valves like solenoid valve, pneumatic valve and flow control valve; from thermo equipment like thermo chiller and heat exchanger, to a variety of electrostatic discharge removal equipment.

Striving to maintain high standards not only in products but also in customer service, SMC Singapore is equipped with a well-stocked warehouse ensures quick delivery, as well as maintaining high levels of technical services and solid communication network to consistently meet the needs and expectations of our customers.Top