TIN CÔNG NGHỆ

Tận dụng tối đa chuyển đổi IIo

Một nhà lãnh đạo đổi mới chia sẻ năm cách để giảm chi phí thấp hơn, chất lượng tốt hơn.


Đến năm 2020, chi tiêu IoT toàn cầu dự kiến sẽ đạt 1,29 nghìn tỷ đô la và ngành công nghiệp sản xuất dự kiến sẽ chiếm 15% tổng chi tiêu IoT ở Mỹ trong khi chi phí thực hiện các giải pháp IIoT đã giảm xuống mức vừa phải hơn, các công ty gặp rủi ro vượt quá ngân sách của họ và không đạt được kỳ vọng nếu các giải pháp không được thực hiện đúng.


Việc triển khai công nghệ mới không cần phải tốn kém. Bằng cách bắt đầu nhỏ và giữ vững mục tiêu kinh doanh trong mọi quyết định, các nhà lãnh đạo có thể giảm đáng kể các rủi ro vốn trong việc triển khai IIoT. Điều đó nói rằng, các nhà sản xuất cần xem xét các điểm sau để tối đa hóa ROI:

1.  Tập trung vào kết quả, không phải toàn thời gian .
2.  Nhận mua từ lãnh đạo điều hành .
3.  Nhận phản hồi sớm từ nhân viên tuyến đầu .

IoT có tiềm năng biến đổi cách các nhà sản xuất vận hành và đạt được những lợi thế cạnh tranh chưa từng có trên thị trường. Nhưng để nắm bắt những giá trị này, các công ty phải cam kết thực hiện nhiều hơn là mua các công nghệ mới nhất. Với các chiến lược triển khai cho cả công nghệ và tính nhân văn vốn có trong IoT, các doanh nghiệp có thể tận dụng tối đa các khoản đầu tư của mình và tự tin bước vào kỷ nguyên của Công nghiệp 4.0.

Nhấn vào đây để biết thêm thông tin chi tiết







About SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd.

SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd is the Singapore subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer which was established in Japan and now has more than 50 years of experience. The Singapore subsidiary itself was established in 1974 and since then has grown over 40 years, gaining more than 65% of the market share in Singapore and established a far-reaching dealer network spanning countries such as Egypt, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,Cambodia and Qatar.

While the subsidiary mainly assembles knockdown cylinders, SMC Singapore also offers a wide range of high quality advanced industrial pneumatic products to meet applications in a myriad of sectors and fields of the market such as semiconductor, automotive, medical, and petrochemical, just to name a few. Products offered here range from actuators like electric actuator, pneumatic actuator and linear actuator, to valves like solenoid valve, pneumatic valve and flow control valve; from thermo equipment like thermo chiller and heat exchanger, to a variety of electrostatic discharge removal equipment.

Striving to maintain high standards not only in products but also in customer service, SMC Singapore is equipped with a well-stocked warehouse ensures quick delivery, as well as maintaining high levels of technical services and solid communication network to consistently meet the needs and expectations of our customers.



Top