Tin tức

Hệ thống CAD mới của SMC (CADENAS)

Thư viên 2D/3D CAD của SMC chứa dữ liệu 2D/3D CAD các sản phẩm chính SMC bao gồm cả các mới và sản phẩm bán tiêu chuẩn. Dữ liệu hoàn toàn miễn phí. Hệ thống SMC CAD mới, CADENAS, cho phép bạn xuất dữ liệu CAD 2D / 3D với đầy đủ trong các định dạng dữ liệu khác nhau. Các phản hồi về lựa chọn số lượng đã được cải thiện rất nhiều với sự phát triển của hệ thống mới.

Lợi ích của việc sử dụng CADENAS

  • Nhiều sản phẩm được đăng ký hơn E-Tech.
• Dữ liệu CAD của sản phẩm sẽ được xuất ra 1 cách nhanh chóng.
• Có 37 loại định dạng 3D-CAD.
• Ngăn chặn các lỗi giao thoa bởi nút ON/OFF.
• Vị trí các trục xylanh có thể được thay đổi.
• Dữ liệu về các phụ kiện có liên quan luôn có sẵn.

Nhấn vào đây để truy cập CADENAS


SMC Singapore giới thiệu Giải pháp công nghệ thông minh tại ITAP 2019

SMC Singapore đang trưng bày tại Hội nghị chuyển đổi công nghiệp ASIA-PACUAL 2019 (ITAP) – sự kiện thương mại hàng đầu Châu Á-Thái Bình Dương cho Công nghiệp 4.0.

Được tổ chức từ ngày 22 – 24 tháng 10 năm 2019 tại Singapore EXPO.

Hãy chú ý ngày tháng và ghé thăm chúng tôi tại Gian hàng 2J10, Hội trường 2; nơi chúng tôi giới thiệu một loạt các sản phẩm, giải pháp sáng tạo và sản xuất thông minh để triển khai theo hướng Công nghiệp 4.0 !

Để tìm hiểu thêm về chương trình, hãy truy cập: https://www.industrial-transformation.com/About SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd.

SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd is the Singapore subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer which was established in Japan and now has more than 50 years of experience. The Singapore subsidiary itself was established in 1974 and since then has grown over 45 years, gaining more than 65% of the market share in Singapore and established a far-reaching dealer network spanning countries such as Egypt, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,Cambodia and Qatar.

While the subsidiary mainly assembles knockdown cylinders, SMC Singapore also offers a wide range of high quality advanced industrial pneumatic products to meet applications in a myriad of sectors and fields of the market such as semiconductor, automotive, medical, and petrochemical, just to name a few. Products offered here range from actuators like electric actuator, pneumatic actuator and linear actuator, to valves like solenoid valve, pneumatic valve and flow control valve; from thermo equipment like thermo chiller and heat exchanger, to a variety of electrostatic discharge removal equipment.

Striving to maintain high standards not only in products but also in customer service, SMC Singapore is equipped with a well-stocked warehouse ensures quick delivery, as well as maintaining high levels of technical services and solid communication network to consistently meet the needs and expectations of our customers.Top