Sản phẩm

Bộ điều khiển lưu lượng khí dòng PFCQ

  • Phạm vi kiểm soát lưu lượng: 9 – 300 L/phút
  • Phạm vi chênh lệch áp suất hoạt động: 0.05 – 0.5 MPa
  • Thời gian đạt lưu lượng cài đặt: 0.5 giây trở xuống
  • Độ chính xác lưu lượng: ±3% F.S.
  • Không dầu bôi trơn

Bấm vào đây để xem thêm thông tin sản phẩm.

Bộ kiểm tra khoảng cách kỹ thuật số ISA3

  • Kiểm tra sơ bộ phôi đã được đặt hay chưa
  • Độ hở giữa mặt phẳng tham chiếu và mẫu vật có thể được phát hiện một cách trực quan
  • Cài đặt đơn giản: Thay đổi cài đặt trong khi kiểm tra giá trị hiển thị
  • Tiết kiệm năng lượng: Lượng khí tiêu thụ giảm đến 60%Cải thiện khả năng chống thoát nước: 10 lần trở lên

Bấm vào đây để xem thêm thông tin sản phẩm.About SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd.

SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd is the Singapore subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer which was established in Japan and now has more than 50 years of experience. The Singapore subsidiary itself was established in 1974 and since then has grown over 45 years, gaining more than 65% of the market share in Singapore and established a far-reaching dealer network spanning countries such as Egypt, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,Cambodia and Qatar.

While the subsidiary mainly assembles knockdown cylinders, SMC Singapore also offers a wide range of high quality advanced industrial pneumatic products to meet applications in a myriad of sectors and fields of the market such as semiconductor, automotive, medical, and petrochemical, just to name a few. Products offered here range from actuators like electric actuator, pneumatic actuator and linear actuator, to valves like solenoid valve, pneumatic valve and flow control valve; from thermo equipment like thermo chiller and heat exchanger, to a variety of electrostatic discharge removal equipment.

Striving to maintain high standards not only in products but also in customer service, SMC Singapore is equipped with a well-stocked warehouse ensures quick delivery, as well as maintaining high levels of technical services and solid communication network to consistently meet the needs and expectations of our customers.Top