SMC Vietnam Training Course Contents

new-image

MONTHLY TRAINING SCHEDULE AT SMC VIETNAM

At SMC Vietnam, both Ho Chi Minh City & Hanoi City office, we are equipped with Pneumatics training courses for our customers.

Available courses from Beginners to Advanced Level conducted in English, Vietnamese, Japanese or Korean Languages.
These courses are specially developed to meet the industry demands.
Apart from Beginners to Advanced Level, we also cater Customized Courses based on Users’ demand, such as, for your Designer; Technician and Maintenance colleagues.

This courses are conducted with state of art Equipment for Practical hands-on exercises, guided by our Professional Trainers.
Please refer to the available training schedule provided, and Click here to download the application form.

Tiếng Việt

KHÓA HỌC KHÍ NÉN HÀNG THÁNG TạI SMC VIệT NAM

Chương trình khí nén cơ bản

Bạn là kỹ sư thiết kế, bảo trì hay sản xuất. Công việc của bạn đòi hỏi phải tiếp xúc nhiều với thiết bị khí nén hay điện khí nén.

SMC Việt Nam có đầy đủ trang thiết bị để hướng dẫn bạn về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách lựa chọn thiết bị khí nén. Ngoài ra bạn còn có cơ hội thực hành trực tiếp trên thiết bị của chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm, vui lòng tham khảo lịch đào tạo bên dưới và nhấp vào đây để tải mẫu đăng ký:

P1: Khí nén cơ bảnEP1: Điện khí nén cơ bản

Khóa học Ngày học Khóa học Ngày học
18/04/2019 25/04/2019
16/05/2019 23/05/2019
13/06/2019 20/06/2019
18/07/2019 25/07/2019
15/08/2019 22/08/2019
P1 19/09/2019 EP1 26/09/2019
17/10/2019 24/10/2019
14/11/2019 21/11/2019
19/12/2019 26/12/2019
09/01/2020 16/01/2020
13/02/2020 20/02/2020
19/03/2020 26/03/2020
  • Miễn phí đào tạo cho Khách hàng của SMC Việt Nam.
  • Lịch đào tạo được áp dụng cho cả 3 văn phòng tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng ( riêng Đà Nẵng: vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Đà Nẵng để có lịch cụ thể)
  • Lớp đào tạo sẽ bị hoãn lại đến tháng tiếp theo nếu số lượng học viên đăng ký ít hơn 5 người.
  • Thời gian:
   + buổi sáng từ 9:00 đến 12:00
   + buổi chiều từ 13:00 đến 16:00
  • Vui lòng liên hệ nhân viên SMC phụ trách Quý công ty về thông tin lịch đào tạo và chương trình đào tạo.

   Email :training@smc-vietnam.com.vn

SMCT P1 – GIỚI THIỆU THỰC HÀNH KHÍ NÉNSMCT EP1 – GIỚI THIỆU THỰC HÀNH ĐIỆN - KHÍ NÉN
MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Chương trình đào tạo kéo dài 1 ngày (6 tiếng), sau khóa đào tạo học viên sẽ có khả năng:

 1. Nắm kiến thức cơ bản về hệ thống khí nén
 2. Hiểu cấu trúc, chức năng, nguyên lý hoạt động của các thiết bị khí nén
 3. Cập nhật thông tin các sản phẩm khí nén mới của SMC
 4. Đọc hiểu và biết thiết kế các mạch điều khiển khí nén cơ bản
 5. Thực hành và xử lý sự cố mạch khí nén

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Nhân viên các phòng kỹ thuật, quản lý, bộ phận thiết kế có làm việc liên quan đến lựa chọn, thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển khí nén.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Giới thiệu tập đoàn SMC
 2. Kiến thức khí nén chung
 3. Thiết bị đầu nguồn
 4. Xylanh khí nén
 5. Van khí nén
 6. Thực hành lắp các mạch khí nén cơ bản

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Chương trình đào tạo kéo dài 1 ngày (6 tiếng), sau khóa đào tạo học viên sẽ có khả năng:

 1. Nắm kiến thức cơ bản về hệ thống điện khí nén
 2. Hiểu cấu trúc, chức năng, nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện khí nén
 3. Cập nhật thông tin các sản phẩm điện khí nén mới của SMC
 4. Đọc hiểu và biết thiết kế các mạch điều khiển điện khí nén cơ bản
 5. Thực hành và xử lý sự cố mạch điện khí nén

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Nhân viên các phòng kỹ thuật, quản lý, bộ phận thiết kế có làm việc liên quan đến lựa chọn, thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển khí nén.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Giới thiệu hệ thống điện khí nén
 2. Lý thuyết điện cơ bản
 3. Các thiết bị điện khí nén
 4. Các kiểu điều khiển phổ biến
 5. Thực hành lắp các mạch điện khí nén cơ bản


About SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd.

SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd is the Singapore subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer which was established in Japan and now has more than 50 years of experience. The Singapore subsidiary itself was established in 1974 and since then has grown over 45 years, gaining more than 65% of the market share in Singapore and established a far-reaching dealer network spanning countries such as Egypt, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,Cambodia and Qatar.

While the subsidiary mainly assembles knockdown cylinders, SMC Singapore also offers a wide range of high quality advanced industrial pneumatic products to meet applications in a myriad of sectors and fields of the market such as semiconductor, automotive, medical, and petrochemical, just to name a few. Products offered here range from actuators like electric actuator, pneumatic actuator and linear actuator, to valves like solenoid valve, pneumatic valve and flow control valve; from thermo equipment like thermo chiller and heat exchanger, to a variety of electrostatic discharge removal equipment.

Striving to maintain high standards not only in products but also in customer service, SMC Singapore is equipped with a well-stocked warehouse ensures quick delivery, as well as maintaining high levels of technical services and solid communication network to consistently meet the needs and expectations of our customers.Top