SMC eConnect Newsletter

English VersionIndonesian VersionVietnamese VersionJapanese Version
 • January 2024 SMC eConnect Newsletter January 26, 2024
 • Product January 26, 2024

  Compact Compressor CRP

  • Supplies compressed air in an environment with no air source such as cobot, AGV and AMR(Autonomous Mobile Robot)
  • Compact: 154mm (Width) x 134mm (Height) x 100 (Depth)
  • A single unit can be used to provide positive or vacuum pressure (vacuum pump)
  • Max. discharge pressure: 0.55MPa
   Ultimate vacuum pressure: -70kPa

  Click here for product info.


  Fan Type Ionizer
  IZF

  • Thinnest: 40mm thick
  • Fastest: Rapid Static neutralization 0.5 seconds
  • Offset voltage (Ion balance): ± 5V
  • Stable static neutralization performance, Easier maintenance

  Click here for product info.

  Continue reading →
 • Technical Tips January 26, 2024

  Compact Compressor CRP

  60 cpm with a gripping force of 0.3 MPa

   

  Fan Type Ionizer IZF

  Extensive static neutralization  

  Extensive static neutralization area can be covered with adjustable louver


  FAQ

  Fan Type Ionizer IZF

  Click here for more details about Ionizer

  Click here for more FAQs of products.

  Continue reading →
 • News January 26, 2024

  SMC Indonesia

  SMC Automation Indonesia Brings Smart Eco-Factory Concept on Manufacturing Indonesia 2023

  SMC Automation Indonesia recently participated in Manufacturing Indonesia 2023. Manufacturing Indonesia is Indonesia’s largest international manufacturing exhibition providing a professional business platform for Indonesia’s manufacturing industry which was held on 6-9 December 2023.

  SMC showcased the latest updated technology in the Smart Eco-Factory booth concept, such as CO2 Emission Reduction & Energy Saving Products, Wireless Products, and Innovation Products. Many new products are also displayed, such as Air Management System, Compact Compressor, Low Air Consumption Booster Regulator, and many more.

  On this occasion, SMC Automation Indonesia conducted mini seminars twice a day on several topics. These include SMC SDGs, CO2 Emission Reduction & Energy Saving, and Smart Eco-Factory. The miniseminars consist of a 15-minute, straightforward presentation. Visitors to the seminar learn about the company and the newest technology.

  Thank you for stopping by our booth. We appreciate your time with us at Manufacturing Indonesia 2023. We look forward to seeing you again.


   

   


  SMC Malaysia

  Energy-Saving Solutions in Pneumatic System Towards Digitalization & Sustainability Seminar at Johor.

  We extend heartfelt thanks to participants of the SMC Energy Saving Solutions Seminar, emphasizing their pivotal role in its success. The event explored digitalization and sustainability in pneumatic systems, showcasing advancements in energy-efficient technologies. Your insightful engagement fosters shared learning and innovation, aligning with SMC’s commitment to environmentally conscious industrial practices. Looking forward to future collaborations.


   

   


  SMC Vietnam

  Looking for energy savings and other automation solutions? Subscribe SMC Corporation Vietnam YouTube Channel
  SMC Corporation Vietnam YouTube offers factory automation solutions via more than 150 videos for all audiences from technical students to experienced engineers and System integration partners.

  Let us discover the standard industrial pneumatics system and working principles of each component with SMC. 

   

  Contact us if you have any questions on Facebook

  Find out more about us on Youtube

   

  Continue reading →
 • Januari 2024 SMC eConnect Newsletter January 26, 2024
 • Produk January 26, 2024

  Compact Compressor CRP

  • Menyuplai udara bertekanan di lingkungan tanpa sumber udara seperti cobot, AGV, dan AMR (Autonomous Mobile Robot)
  • Ringkas: 154mm (Lebar) x 134mm (Tinggi) x 100 (Kedalaman)
  • Satu unit dapat digunakan untuk memberikan tekanan positif atau vakum (pompa vakum)
  • Maks. tekanan pelepasan: 0,55MPa
   Tekanan vakum tertinggi: -70kPa

  Klik di sini untuk info produk.

   

  Fan Type Ionizer IZF

  • Paling tipis: tebal 40mm
  • Tercepat: Netralisasi Statis Cepat 0,5 detik
  • Tegangan offset (keseimbangan ion): ± 5V
  • Performa netralisasi statis yang stabil, perawatan lebih mudah

  Klik di sini untuk info produk.

  Continue reading →
 • Tips Teknikal January 26, 2024

  Compact Compressor CRP

  60 cpm dengan kekuatan cengkeraman 0,3 MPa

  Fan Type Ionizer IZF

  Netralisasi statis yang ekstensif  

  Area netralisasi statis yang luas dapat ditutup dengan kisi-kisi yang dapat disesuaikan


   

  FAQ

  Fan Type Ionizer IZF

  Klik di sini untuk detail lebih lanjut mengenai Ionizer

  Klik di sini untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai produk.

  Continue reading →
 • Berita January 26, 2024

  SMC Indonesia

  SMC Automation Indonesia Brings Smart Eco-Factory Concept on Manufacturing Indonesia 2023

  SMC Automation Indonesia baru-baru ini berpartisipasi dalam Manufacturing Indonesia 2023. Manufacturing Indonesia merupakan pameran manufaktur internasional terbesar di Indonesia yang menyediakan platform bisnis profesional bagi industri manufaktur Indonesia yang diadakan pada tanggal 6-9 Desember 2023.

  SMC memamerkan teknologi terkini dalam konsep booth Smart Eco-Factory, seperti Produk Pengurangan Emisi CO2 & Penghematan Energi, Produk Nirkabel, dan Produk Inovasi. Berbagai produk baru juga ditampilkan seperti Air Management System, Compact Compressor, Low Air Consumption Booster Regulator, dan masih banyak lagi.

  Pada kesempatan ini, SMC Automation Indonesia mengadakan mini seminar dua kali sehari dengan beberapa topik seperti SMC SDGs, Pengurangan Emisi CO2 & Penghematan Energi, dan Smart Eco-Factory. Mini seminar ini merupakan presentasi sederhana sekitar 15 menit untuk berbagi teknologi baru dan informasi perusahaan dengan pengunjung kami.

  Terima kasih telah mengunjungi booth kami, kami menghargai waktu waktu anda bersama kami di Manufacturing Indonesia 2023. Sampai jumpa lagi.

   

   


  SMC Malaysia

  Seminar Solusi Hemat Energi dalam Sistem Pneumatik Menuju Digitalisasi & Keberlanjutan di Johor

  Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta Seminar Solusi Penghematan Energi SMC, yang menekankan peran penting mereka dalam keberhasilannya. Acara ini mengeksplorasi digitalisasi dan keberlanjutan dalam sistem pneumatik, serta menampilkan kemajuan dalam teknologi hemat energi. Keterlibatan Anda yang mendalam mendorong pembelajaran dan inovasi bersama, selaras dengan komitmen SMC terhadap praktik industri yang sadar lingkungan. Menantikan kolaborasi di masa depan.

   

   


  SMC Vietnam

  Mencari penghematan energi dan solusi otomatisasi lainnya? Berlangganan Saluran YouTube SMC Corporation Vietnam
  SMC Corporation Vietnam YouTube menawarkan solusi otomatisasi pabrik melalui lebih dari 150 video untuk semua pemirsa mulai dari mahasiswa teknik hingga insinyur berpengalaman dan mitra integrasi Sistem.

  Mari kita temukan sistem pneumatik industri standar dan prinsip kerja setiap komponen dengan SMC.

   

  Continue reading →
 • Tháng 1 năm 2024 SMC eConnect Newsletter January 26, 2024
 • Sản Phẩm January 26, 2024

  Máy nén khí nhỏ gọn CRP

  • Cung cấp khí nén cho cobot, AGV và AMR (Robot di động)
  • Nhỏ gọn: 154mm (Rộng) x 134mm (Cao) x 100 (Sâu)
  • Có thể được sử dụng để cung cấp áp suất dương hoặc áp suất chân không (bơm chân không)
  • Áp suất tối đa: 0,55MPa
   Áp suất chân không tối đa: -70kPa
  Bấm vào đây để xem thêm thông tin sản phẩm.

  Loại quạt Ionizer IZF

  • Nhỏ gọn nhất: Độ dày chỉ 40mm
  • Nhanh nhất: Trung hòa tĩnh điện chỉ trong 0,5 giây
  • Cân bằng ion: ± 5V
  • Hiệu suất ổn định, bảo trì dễ dàng

  Bấm vào đây để xem thêm thông tin sản phẩm.

  Continue reading →
 • Mẹo kỹ thuật January 26, 2024

  Máy nén khí nhỏ gọn CRP

  60 cpm với lực kẹp 0,3 MPa

  Ionizer dạng quạt IZF

  Trung hòa tĩnh điện trên diện rộng 

  Khu vực trung hòa tĩnh rộng rãi có thể được che phủ bằng cửa chớp có thể điều chỉnh


  Câu hỏi thường gặp

  Ionizer dạng quạt IZF


  Bấm vào đây để biết thêm chi tiết về Ionizer

  Bấm vào đây để biết thêm Câu hỏi thường gặp về sản phẩm.

  Continue reading →
 • Tin tức January 26, 2024

  SMC Indonesia

  Đưa khái niệm nhà máy sinh thái thông minh vào sản xuất tại Indonesia 2023

  SMC Automation Indonesia đã có mặt tại Manufacturing Indonesia 2023. Manufacturing Indonesia là triển lãm sản xuất quốc tế lớn nhất Indonesia dành cho ngành sản xuất được tổ chức vào ngày 6-9 tháng 12 năm 2023.

  SMC đã giới thiệu công nghệ cập nhật về khái niệm Nhà máy sinh thái thông minh, gồm Sản phẩm tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải CO2, Sản phẩm không dây và Sản phẩm đổi mới. Nhiều sản phẩm mới cũng được trưng bày, chẳng hạn như Hệ thống quản lý khí, Máy nén nhỏ gọn, v.v.

  Chúng tôi tổ chức các hội thảo nhỏ hai lần một ngày về một số chủ đề, gồm SDGs của SMC, Giảm phát thải CO2 & Tiết kiệm năng lượng, và Nhà máy sinh thái thông minh. Qua đó, giới thiệu đến Khách tham dự hội thảo về công ty và công nghệ mới nhất.

  Chúng tôi rất mong được gặp lại bạn trong chương trình tiếp theo..

   

   


  SMC Malaysia

  Hội thảo về Giải pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống khí nén hướng tới số hóa và bền vững tại Johor.

  Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến những người tham gia Hội thảo Giải pháp Tiết kiệm Năng lượng SMC vừa qua.Sự kiện khám phá số hóa và tính bền vững trong hệ thống khí nén, giới thiệu những tiến bộ trong công nghệ tiết kiệm năng lượng. Sự tham gia sâu sắc của bạn sẽ thúc đẩy việc học tập và đổi mới được chia sẻ, phù hợp với cam kết của SMC đối với các hoạt động công nghiệp có ý thức về môi trường. Rất mong nhận được sự hợp tác trong tương lai.
  <p 

   


  SMC Việt Nam

  Bạn đang tìm kiếm giải pháp tiết kiệm năng lượng và tự động hóa? Đăng ký kênh YouTube của SMC Corporation Việt Nam ngay!
  YouTube của SMC Corporation Việt Nam cung cấp giải pháp tự động hóa nhà máy thông qua hơn 150 video dành cho mọi đối tượng từ sinh viên kỹ thuật đến kỹ sư giàu kinh nghiệm và đối tác tích hợp hệ thống.

  Hãy cùng SMC khám phá hệ thống khí nén công nghiệp tiêu chuẩn và nguyên lý làm việc của từng bộ phận.

   

  Liên hệ với chúng tôi qua Messenger nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

  Tìm hiểu thêm về chúng tôi trên Youtube

  Continue reading →
  About SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd.

  SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd is the Singapore subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer which was established in Japan and now has more than 50 years of experience. The Singapore subsidiary itself was established in 1974 and since then has grown over 45 years, gaining more than 65% of the market share in Singapore and established a far-reaching dealer network spanning countries such as Egypt, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,Cambodia and Qatar.

  While the subsidiary mainly assembles knockdown cylinders, SMC Singapore also offers a wide range of high quality advanced industrial pneumatic products to meet applications in a myriad of sectors and fields of the market such as semiconductor, automotive, medical, and petrochemical, just to name a few. Products offered here range from actuators like electric actuator, pneumatic actuator and linear actuator, to valves like solenoid valve, pneumatic valve and flow control valve; from thermo equipment like thermo chiller and heat exchanger, to a variety of electrostatic discharge removal equipment.

  Striving to maintain high standards not only in products but also in customer service, SMC Singapore is equipped with a well-stocked warehouse ensures quick delivery, as well as maintaining high levels of technical services and solid communication network to consistently meet the needs and expectations of our customers.  Top