Tin tức

SMC Singapore

iWalk 2024

Vào ngày 2 tháng 3 năm 2024, các nhân viên SMC đã cùng nhau tham gia iWalk 2024! Đây là sự kiện thường niên do Bệnh viện Cộng đồng SingHealth tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân và người săn sóc. Bên cạnh đó là các chương trình dành cho bệnh nhân cũng như các nỗ lực giáo dục và nghiên cứu nhằm cải thiện việc chăm sóc người bệnh.

SMC Singapore cũng đã tham gia chương trình đi bộ từ thiện vì chúng tôi tin rằng đây là cơ hội tốt ủng hộ các mục đích xứng đáng. Chương trình lần này đã nâng cao tinh thần nhân viên, thúc đẩy sự gắn kết và là cách chúng tôi cống hiến cho cộng đồng!

Chúng tôi đã gắn kết với nhau trong sự kiện đầy ý nghĩa này!


 About SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd.

SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd is the Singapore subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer which was established in Japan and now has more than 50 years of experience. The Singapore subsidiary itself was established in 1974 and since then has grown over 45 years, gaining more than 65% of the market share in Singapore and established a far-reaching dealer network spanning countries such as Egypt, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,Cambodia and Qatar.

While the subsidiary mainly assembles knockdown cylinders, SMC Singapore also offers a wide range of high quality advanced industrial pneumatic products to meet applications in a myriad of sectors and fields of the market such as semiconductor, automotive, medical, and petrochemical, just to name a few. Products offered here range from actuators like electric actuator, pneumatic actuator and linear actuator, to valves like solenoid valve, pneumatic valve and flow control valve; from thermo equipment like thermo chiller and heat exchanger, to a variety of electrostatic discharge removal equipment.

Striving to maintain high standards not only in products but also in customer service, SMC Singapore is equipped with a well-stocked warehouse ensures quick delivery, as well as maintaining high levels of technical services and solid communication network to consistently meet the needs and expectations of our customers.Top