SMC eConnect Newsletter

English VersionIndonesian VersionVietnamese VersionJapanese Version
 • July 2024 SMC eConnect Newsletter July 16, 2024
 • Product July 16, 2024

  Air Saving Speed Controller AS-Q/AS-R

  • Reduce 25% air consumption just by mounting to an air cylinder
  • Mounting and operation are the same as regular speed controller
  • Compact: 85% reduction
   The function of the regulator and speed controller have been integrated 

  Click here for product info.

  Elastic Finger MH-X7654

  • Rubber sheet fingers enable gripping of an indefinite workpiece
  • Allows for gripping of tightly packed workpieces
   The elastic finger mounting attachment to be produced by the customer.
  • Design or the finger according to the workpiece shape is not required

  Click here for product info.

  Continue reading →
 • Technical Tips July 16, 2024

  Air Saving Speed Controller AS-Q/AS-R

  Mounting and operation are the same as a speed controller


  FAQ

  Click here for more details of Speed Controller.

  Elastic Finger MH-X7654

  Application Examples


  FAQ

  Click here for more details of Air Gripper.

  Click here for more FAQs of products.

  New Product Launching

  Vacuum Gripper System (Foam Type)
  ZGS Series

  • Suitable for the palletizing and depalletizing of corrugated cardboard, etc.
  • Combines all functions required for absorption
   Ejector unit
   (Ejector, Supply valve/Release valve, Silencer, Pressure switch)
  • Can be used immediately by simply connecting 1 electrical cable and air piping
  • Weight: 3.9kg* Reduces the load on robots * For ZGSNPK-400240BS4-RM1C8
  • CO2 emissions (Air consumption) (SMC comparison)
   *Compared with the existing model
   Ejector with new design
   227 L/min (ANR) ← 270 L/min (ANR)
   Compared to ZL6H (Supply pressure: 0.6 MPa)

  Download PDF

  Continue reading →
 • News July 16, 2024

  SMC Singapore

  SMC Smart Sustainable 4-Bar Factory with Digitalization in Pneumatic Systems Seminar

  Thank you for participating in our seminar, “SMC Smart Sustainable 4-Bar Factory with Digitalization in Pneumatic Systems.” Our Master Speaker, Mr Steven Loke delved into the future of sustainable manufacturing and the pivotal role of sustainability through digitalization in our industry. The 4-Bar Factory Concept marks a significant contribution in our pursuit of a more sustainable and digitalized future.

  During the seminar, SMC shared our expertise on sustainability with digitalization in pneumatic systems, showcasing our latest innovations and solutions through demonstrations of our Product Application Solutions. The plant tour provided a real-life display application of SMC Products’ Digital Architecture in our Factory. Additionally, our new Application Corner highlighted the application and usage of SMC Products in various industry modules, complemented by a Proof-of-Concept (POC) corner where customers can test their machine applications with SMC products and solutions.

  We believe that by collaborating closely with our customers, SMC can foster smarter, more sustainable, and resilient relationships for all.

  Continue reading →
 • Juli 2024 SMC eConnect Newsletter July 16, 2024
 • Produk July 16, 2024

  Air Saving Speed Controller AS-Q/AS-R

  • Mengurangi konsumsi udara sebesar 25% hanya dengan memasangnya pada silinder udara
  • Pemasangan dan pengoperasiannya sama dengan pengontrol kecepatan biasa
  • Ringkas: pengurangan 85%.
   Fungsi pengatur dan pengontrol kecepatan telah terintegrasi.

  Klik di sini untuk info produk.

  Elastic Finger MH-X7654

  • Jari-jari lembaran karet memungkinkan cengkeraman benda kerja tanpa batas
  • Memungkinkan untuk mencengkeram benda kerja yang dikemas rapat.
   Perlengkapan pemasangan jari elastis akan diproduksi oleh pelanggan.
  • Desain atau jari yang sesuai dengan bentuk benda kerja tidak diperlukan

  Klik di sini untuk info produk.

  Continue reading →
 • Tips Teknikal July 16, 2024

  Air Saving Speed Controller AS-Q/AS-R

  Pemasangan dan pengoperasiannya sama seperti pengontrol kecepatan


  FAQ

  Klik di sini untuk detail mengenai Speed Controller.

  Elastic Finger MH-X7654

  Contoh Aplikasi


  FAQ

  Klik di sini untuk detail mengenai Air Gripper.

  Klik di sini untuk pertanyaan selengkapnya mengenai produk.

  Peluncuran Produk Terbaru

  Vacuum Gripper System (Foam Type)
  ZGS Series

  • Cocok untuk penyusunan palet dan depalletisasi karton bergelombang, dll.
  • Menggabungkan semua fungsi yang diperlukan untuk penyerapan
   Ejector unit
   (Ejector, Supply valve/Release valve, Silencer, Pressure switch)
  • Dapat langsung digunakan hanya dengan menyambungkan 1 kabel listrik dan pipa udara
  • Berat: 3,9kg* Mengurangi beban pada robot * Untuk ZGSNPK-400240BS4-RM1C8
  • Emisi CO2 (Konsumsi udara) (perbandingan SMC)
   Ejector dengan desain baru
   227 L/mnt (ANR) ← 270 L/mnt (ANR)
   Dibandingkan dengan ZL6H (Tekanan suplai: 0,6 MPa)

  Unduh PDF

  Continue reading →
 • Berita July 16, 2024

  SMC Singapura

  Pabrik 4-Bar SMC Smart Sustainable dengan Digitalisasi dalam Seminar Sistem Pneumatik

  Terima kasih telah berpartisipasi dalam seminar kami, “Pabrik 4-Bar SMC Smart Sustainable dengan Digitalisasi dalam Sistem Pneumatik.” Pembicara Utama kami, Bapak Steven Loke menyelidiki masa depan manufaktur berkelanjutan dan peran penting keberlanjutan melalui digitalisasi dalam industri kita. Konsep Pabrik 4-Bar menandai kontribusi signifikan dalam upaya kami mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan dan terdigitalisasi.

  Selama seminar, SMC berbagi keahlian kami mengenai keberlanjutan dengan digitalisasi dalam sistem pneumatik, menampilkan inovasi dan solusi terbaru kami melalui demonstrasi Solusi Aplikasi Produk kami. Tur pabrik menyediakan aplikasi tampilan nyata Arsitektur Digital Produk SMC di Pabrik kami. Selain itu, Pojok Aplikasi baru kami menyoroti penerapan dan penggunaan Produk SMC di berbagai modul industri, dilengkapi dengan pojok Proof-of-Concept (POC) di mana pelanggan dapat menguji aplikasi mesin mereka dengan produk dan solusi SMC.

  Kami percaya bahwa dengan berkolaborasi erat dengan pelanggan kami, SMC dapat membina hubungan yang lebih cerdas, berkelanjutan, dan tangguh untuk semua.

  Continue reading →
 • Tháng 7 năm 2024 SMC eConnect Newsletter July 16, 2024
 • Sản phẩm July 16, 2024

  Van tiết lưu tiết kiệm khí AS-Q/AS-R

  • Tiết kiệm 25% mức tiêu thụ khí chỉ bằng cách gắn vào xylanh khí
  • Việc lắp đặt và vận hành tương tự van tiết lưu thông thường
  • Nhỏ gọn: Giảm 85%
   Được tích hợp chức năng của bộ điều chỉnh và van tiết lưu.

  Bấm vào ĐÂY để xem thêm thông tin sản phẩm.

  Tay kẹp đàn hồi MH-X7654

  • Tay kẹp dạng tấm cao su cho phép kẹp phôi không xác định
  • Cho phép kẹp hiệu quả các phôi được đóng gói chặt chẽ.
   Khách hàng có thể tự sản xuất bộ phận gá đàn hồi cho các ngón tay kẹp.
  • Không cần thiết kế tay kẹp phù hợp dựa trên hình dạng phôi.

  Bấm vào ĐÂY để xem thêm thông tin sản phẩm.

  Continue reading →
 • Mẹo kỹ thuật July 16, 2024

  Van tiết lưu tiết kiệm khí AS-Q/AS-R

  Việc lắp đặt và vận hành tương tự van tiết lưu thông thường


  Câu hỏi thường gặp

  Bấm vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về Van tiết lưu.

  Tay kẹp đàn hồi MH-X7654

  Ví dụ ứng dụng


  Câu hỏi thường gặp

  Bấm vào đây để biết thêm thông tin chi tiết về Xylanh kẹp khí.

  Bấm vào đây để tìm hiểu thêm Câu hỏi thường gặp về sản phẩm.

  Ra mắt sản phẩm mới

  Hệ thống kẹp chân không (Loại bọt xốp)
  dòng ZGS

  • Thích hợp cho việc xếp và dỡ các pallet gợn sóng, v.v.
  • Kết hợp tất cả các chức năng cần thiết cho sự hút bám
   Bộ phận phun
   (Đầu phun, Van cấp/Van xả, Bộ giảm thanh, Cảm biến áp suất)
  • Chỉ bằng cách nối 1 dây cáp điện và đường ống dẫn khí là có thể sử dụng ngay
  • Trọng lượng: 3,9kg* Giảm tải cho robot * Dành cho * ZGSNPK-400240BS4-RM1C8
  • CO2 emissions (Air consumption) (SMC comparison)
   *So sánh với mã hiện tại
   Đầu phun với thiết kế mới
   227 L/phút (ANR) ← 270 L/phút (ANR)
   So với ZL6H (Áp suất cung cấp: 0,6 MPa)

  Tải PDF tại đây

  Continue reading →
 • Tin tức July 16, 2024

  SMC Singapore

  Hội thảo Nhà máy 4-Bar thông minh và bền vững với ứng dụng số hóa trong hệ thống khí nén

  Cảm ơn quý khách hàng đã tham gia buổi hội thảo: “Nhà máy 4-Bar thông minh và bền vững với ứng dụng số hóa trong hệ thống khí nén”. Trong buổi hội thảo, ông Steven Loke – diễn giả chính đã đi sâu vào tương lai của sản xuất bền vững và vai trò then chốt của tính bền vững thông qua số hóa trong ngành công nghiệp. Khái niệm Nhà máy 4-Bar đánh dấu sự đóng góp đáng kể trong việc theo đuổi một tương lai bền vững và số hóa hơn.

  Trong buổi hội thảo, SMC đã chia sẻ chuyên môn của mình về tính bền vững của số hóa trong hệ thống khí nén, giới thiệu những cải tiến và giải pháp mới nhất của SMC thông qua việc trình bày các Giải pháp Ứng dụng Sản phẩm. Chuyến tham quan nhà máy đã cung cấp một ứng dụng thực tế về Kiến trúc Kỹ thuật số của Sản phẩm SMC tại Nhà máy. Ngoài ra, Góc Ứng dụng mới đã nêu bật ứng dụng và cách sử dụng Sản phẩm SMC trong các mô-đun công nghiệp khác nhau, được bổ sung bằng góc Chứng minh Khái niệm (POC), nơi khách hàng có thể thử nghiệm các ứng dụng thiết bị của họ bằng các sản phẩm và giải pháp của SMC.

  SMC tin rằng bằng cách hợp tác chặt chẽ với khách hàng, SMC có thể thúc đẩy các mối quan hệ thông minh hơn, bền vững hơn và kiên cường hơn cho tất cả các bên.

  Continue reading →
 • January 26, 2024
 • January 26, 2024
 • January 26, 2024
 • January 26, 2024
About SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd.

SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd is the Singapore subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer which was established in Japan and now has more than 50 years of experience. The Singapore subsidiary itself was established in 1974 and since then has grown over 45 years, gaining more than 65% of the market share in Singapore and established a far-reaching dealer network spanning countries such as Egypt, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,Cambodia and Qatar.

While the subsidiary mainly assembles knockdown cylinders, SMC Singapore also offers a wide range of high quality advanced industrial pneumatic products to meet applications in a myriad of sectors and fields of the market such as semiconductor, automotive, medical, and petrochemical, just to name a few. Products offered here range from actuators like electric actuator, pneumatic actuator and linear actuator, to valves like solenoid valve, pneumatic valve and flow control valve; from thermo equipment like thermo chiller and heat exchanger, to a variety of electrostatic discharge removal equipment.

Striving to maintain high standards not only in products but also in customer service, SMC Singapore is equipped with a well-stocked warehouse ensures quick delivery, as well as maintaining high levels of technical services and solid communication network to consistently meet the needs and expectations of our customers.Top