SMC eSharing Newsletter

English VersionJapanese VersionIndonesian VersionVietnamese Version
 • Product

  March 15, 2019

  Electric Control Solution

  Do you find:

  •    Difficulties in controlling the actuator speed and acceleration
  •    The impact at the end of the stroke of an air operated actuator excessively abrupt
  •    The weight of air operated grippers higher than you would like
  •    That you need multiple types and sizes of air operated actuators in your application/s
  •    Complications when fitting multiple auto switches to your application/s
  •    Physical challenges in accommodating pneumatic air-lines in your application/s  Discover how SMC’s Electric Actuators can resolve your problems:


  •    Controlled acceleration, speed and force
  •    Multiple positioning
  •    High precision and repeatability
  •    Easy setup and operation  Click here for SMC’s comprehensive range of Electric Actuators

   

 • Tips

  March 15, 2019

  Select & calculate the performance of SMC electric solution


  SMC Electric Actuators software will assist you to choose a suitable actuator or gripper.
  The selector will calculate its performance under different working conditions, enabling you to confirm optimal operation at given speed, work load weight, orientation and position, cycle time, and acceleration/deceleration rates.


  Click here to download SMC Electric Actuators Software

 • News

  March 15, 2019

  Convenient and Easy to Use Customer Enquiry Portal

  We welcome your registration for Customer Enquiry Portal (CEP). As a CEP user, you will benefit from fast and easy

  • Stock status checking
  • Request for quotation
  • Delivery status checking

  Customer Enquiry Portal is exclusively designed for all our valued customers to have the best available and accurate information at anytime and anywhere.


  Login to register now.
  It is our pleasure to have you with us.

 • Technology News

  March 15, 2019

    Fact you need to know

   

 • Product

  March 15, 2019

  Solusi Kontrol Elektrik

  Apakah anda menemukan:

  •    Kesulitan dalam mengendalikan kecepatan aktuator dan akselerasi
  •    Dampak pada akhir stroke dari aktuator yang dioperasikan udara secara tiba-tiba
  •    Berat grippers yang dioperasikan udara lebih tinggi dari yang anda inginkan
  •    Bahwa anda memerlukan beberapa jenis dan ukuran aktuator yang dioperasikan udara dalam aplikasi anda
  •    Komplikasi saat memasang beberapa sakelar otomatis ke aplikasi anda
  •    Tantangan fisik dalam mengakomodasi jalur udara pneumatik dalam aplikasi anda
  Temukan bagaimana Electric Actuator SMC dapat mengatasi masalah anda:


  •    Akselerasi, kecepatan, dan gaya yang dikendalikan
  •    Berbagai posisi
  •    Presisi tinggi dan pengulangan
  •    Pengaturan dan pengoperasian yang mudah  Klik di sini untuk rangkaian Aktuator Listrik SMC yang komprehensif

   

 • Tips

  March 15, 2019

  Pilih & hitung kinerja solusi listrik SMC

   


  Perangkat lunak SMC Electric Actuators akan membantu anda memilih aktuator atau gripper yang sesuai. Pemilih akan menghitung kinerjanya di bawah kondisi kerja yang berbeda, memungkinkan anda untuk mengkonfirmasi operasi optimal pada kecepatan yang diberikan, bobot beban kerja, orientasi dan posisi, waktu siklus, dan tingkat akselerasi / perlambatan.


  Klik di sini untuk unduh perangkat lunak Electric Actuator SMC

 • Berita

  March 15, 2019

  Nyaman dan Mudah Menggunakan Customer Enquiry Portal

  Kami menerima registrasi Customer Enquiry Portal (CEP). Sebagai pengguna CEP, anda akan mendapatkan keuntungan dengan cepat dan mudah

  • Cek status stok
  • Permintaan quotation (penawaran)
  • Cek status pengiriman

  Customer Enquiry Portal didesain eksklusif khusus untuk semua pelanggan kami agar memiliki informasi terbaik dan akurat yang tersedia, kapan saja dan dimana saja.

  Masuk untuk registrasi sekarang
  Dengan senang hati kami bisa bersama anda

 • Berita Teknologi

  March 15, 2019

    Fakta yang perlu anda ketahui

   

 • SẢN PHẨM

  March 15, 2019

  Giải pháp điều khiển điện

  Bạn có thấy:

  •    Khó khăn trong việc kiểm soát tốc độ và gia tốc của thiết bị truyền động
  •    Tác động ở cuối hành trình của xylanh khí đột ngột quá mức
  •    Trọng lượng của xylanh kẹp (vận hành bằng khí nén) cao hơn mức bạn mong muốn
  •    Bạn cần nhiều loại và kích cỡ xylanh khí trong các ứng dụng nhà máy
  •    Biến chứng khi lắp nhiều cảm biến vào các ứng dụng của bạn
  •    Những thách thức về sự phụ hợp trong việc cung cấp mạch khí nén trong các ứng dụng
  Khám phá cách xylanh điện của SMC có thể giải quyết các vấn đề:


  •    Kiểm soát gia tốc, tốc độ và lực
  •    Nhiều sự điều chỉnh vị trí
  •    Độ chính xác cao và có khả năng lặp lại
  •    Dễ dàng thiết lập và vận hành  Bấm vào đây để xem toàn bộ xylanh điện của SMC

   

 • MẸO

  March 15, 2019

  Chọn và tính hiệu suất của giải pháp điện SMC

   


  Phần mềm xylanh điện SMC sẽ hỗ trợ bạn chọn bộ truyền động, kẹp phù hợp. Phần mềm chọn sẽ tính toán hiệu suất của xylanh điện trong các điều kiện làm việc khác nhau, cho phép bạn nắm bắt hoạt động tối ưu ở tốc độ nhất định, trọng lượng tải công việc, định hướng và vị trí, thời gian chu kỳ và tốc độ tăng tốc / giảm tốc.


  Bấm vào đây để tải phần mềm chọn xylanh điện SMC

 • TIN TỨC

  March 15, 2019

  Cổng thông tin khách hàng thuận tiện và dễ sử dụng

  Chúng tôi luôn chào đón việc đăng ký tại cổng thông tin khách hàng (CEP). Là thành viên của CEP, bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích từ sự nhanh chóng và dễ dạng

  • Kiểm tra tình trạng trữ hàng
  • Yêu cầu báo giá
  • Kiểm tra tình trạng giao hàng

  Cổng thông tin khách hàng được thiết kế riêng biệt cho tất cả khách hàng của chúng tôi, các thông tin luôn có sẵn và chính xác nhất bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu.

  Truy cập để đăng ký ngay.
  Thật lấy làm vinh dự khi bạn đến với chúng tôi.

 • TIN TỨC CÔNG NGHỆ

  March 15, 2019

    Bạn có biết?

   About SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd.

SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd is the Singapore subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer which was established in Japan and now has more than 50 years of experience. The Singapore subsidiary itself was established in 1974 and since then has grown over 45 years, gaining more than 65% of the market share in Singapore and established a far-reaching dealer network spanning countries such as Egypt, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,Cambodia and Qatar.

While the subsidiary mainly assembles knockdown cylinders, SMC Singapore also offers a wide range of high quality advanced industrial pneumatic products to meet applications in a myriad of sectors and fields of the market such as semiconductor, automotive, medical, and petrochemical, just to name a few. Products offered here range from actuators like electric actuator, pneumatic actuator and linear actuator, to valves like solenoid valve, pneumatic valve and flow control valve; from thermo equipment like thermo chiller and heat exchanger, to a variety of electrostatic discharge removal equipment.

Striving to maintain high standards not only in products but also in customer service, SMC Singapore is equipped with a well-stocked warehouse ensures quick delivery, as well as maintaining high levels of technical services and solid communication network to consistently meet the needs and expectations of our customers.Top