SMC eConnect Newsletter

English VersionIndonesian VersionVietnamese VersionJapanese Version
 • November 2023 SMC eConnect Newsletter November 22, 2023
 • Product November 22, 2023

  Peltier-type Chiller (Compact type) HEF Series

  • Compact:130mm (Width) * 210mm (Height) * 150mm (Depth)
  • Low-noise design (at low load): 37 dB
  • Cooling capacity: 220W
  • Temperature stability: ±0.1°C
  • Set temperature range: 10°C to 60°C

  Click here for product info.

   

  Compact Air Cylinder JCQ

  • Compact: Overall length shortened by 6.5 mm, Width shortened by 6mm, Height shortened by 4mm
  • Weight: Max. 46% lighter (382 g 204 g) (Flange mounting)
  • Volume: Max. 40% reduction
  • With auto switch (JCDQ series: JCDQ)
  • An axial foot type and a flange type have been added (ø32 to ø100)

  Click here for product info.

  Continue reading →
 • Technical Tips November 22, 2023

  Peltier-type Chiller (Compact type) HEF Series

  Low-noise design : 37 Db (at low load)
  This product generates less vibration, dust, and noise due to its lack of moving parts, such as a compressor. The noise is kept low by reducing the fan speed in low-load operation. Customers can reduce the noise by setting the unit to constant fan speed mode when the noise at high load is concerned.
  *Note that in constant fan speed mode, cooling performance is reduced.
   

  Application Examples

  Compact Air Cylinder JCQ


  FAQ

  Compact Air Cylinder JCQ

  Click here for more details of Compact Air Cylinder JCQ

  Click here for more FAQ of products.

  Continue reading →
 • News November 22, 2023

  SMC Singapore

  Thank you for visiting us at ITAP 2023

  SMC Corporation extends our sincere gratitude to all customers and visitors who made time to be at Industrial Transformation Asia-Pacific (ITAP 23). We hope you have taken away some interesting insights into the Digitalization and Sustainability we featured at our booth.

  You have helped SMC tremendously with your attendance and the fun interactions with our exhibits. We will never forget such a moment from that day. It has been our utmost pleasure to share with you what SMC has to offer to the table, and not to forget we hoped you had fun too while talking about business, as we sure did.

  We can’t wait to show you what we have in store for you in the upcoming years. Hope to see you soon in our next events/exhibition.

  Click here for details.

   

   

  SMC in Temasek Polytechnic-ECOllab Symposium Enabling Green Resilience

  Thank you to all visitors who had attended the Temasek Polytechnic-ECOllab Symposium with SMC. Trust you have already benefited with SMC Solutions that can help enable Small and Medium Size Enterprizes through their transformation journey towards Sustainability in reducing carbon footprint.

   


   

  SMC Vietnam

  Looking for energy saving and other automation solutions? Subscribe SMC Corporation Vietnam YouTube Channel

  SMC Corporation Vietnam YouTube offer factory automation solutions via more than 150 videos for all audiences from technical students to experienced engineers and SI partners.

  Discover or recommend us what you expect to know by scan the QR code below
   

  Contact us if you have any questions on Facebook

  Find out more about us on Youtube

   

  Continue reading →
 • November 2023 SMC eConnect Newsletter November 22, 2023
 • Produk November 22, 2023

  Peltier-type Chiller (Compact type) HEF Series

  • Ringkas: 130mm (Lebar) * 210mm (Tinggi) * 150mm (Kedalaman)
  • Desain kebisingan rendah (pada beban rendah): 37 dB
  • Kapasitas pendinginan: 220W
  • Stabilitas suhu: ±0,1°C
  • Pengaturan kisaran suhu: 10°C to 60°C
  Klik di sini untuk info produk.

  Compact Air Cylinder JCQ

  • Ringkas: Panjang keseluruhan diperpendek 6,5 mm, Lebar diperpendek 6 mm, Tinggi diperpendek 4 mm
  • Berat: Maks. 46% lebih ringan (382 g → 204 g) (Pemasangan flensa)
  • Volume: Maks. pengurangan 40%.
  • Dengan peralihan otomatis (seri JCDQ: JCDQ)
  • Tipe kaki aksial dan tipe flensa telah ditambahkan (ø32 hingga ø100)

  Klik di sini untuk info produk.

  Continue reading →
 • Tips Teknikal November 22, 2023

  Peltier-type Chiller (Compact type) HEF Series

  Desain kebisingan rendah: 37 Db (pada beban rendah)
  Produk ini menghasilkan lebih sedikit getaran, debu, dan kebisingan karena kurangnya bagian yang bergerak, seperti kompresor. Kebisingan dijaga tetap rendah dengan mengurangi kecepatan kipas dalam pengoperasian beban rendah.
  Pelanggan dapat mengurangi kebisingan dengan mengatur unit ke mode kecepatan kipas konstan jika menyangkut kebisingan pada beban tinggi.
  *Perhatikan bahwa dalam mode kecepatan kipas konstan, kinerja pendinginan berkurang.

  Contoh Aplikasi

  Compact Air Cylinder JCQ

   

   


  FAQ

  Compact Air Cylinder JCQ

  Klik di sini untuk detail dari Compact Air Cylinder JCQ

  Klik di sini untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai produk.

  Continue reading →
 • Berita November 22, 2023

  SMC Singapura

  Terima kasih telah mengunjungi kami di ITAP 2023

  SMC Corporation mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan dan pengunjung yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di Transformation Asia-Pacific (ITAP 23). Kami harap Anda mendapatkan beberapa wawasan menarik tentang Digitalisasi dan Keberlanjutan yang kami tampilkan di stan kami.

  Anda telah sangat membantu SMC dengan kehadiran Anda dan interaksi yang menyenangkan dengan pameran kami. Kami tidak akan pernah melupakan momen seperti itu sejak hari itu. Merupakan kebahagiaan bagi kami untuk berbagi dengan Anda apa yang ditawarkan SMC, dan tidak lupa kami berharap Anda juga bersenang-senang saat membicarakan bisnis, seperti yang pasti kami lakukan.

  Kami tidak sabar untuk menunjukkan kepada Anda apa yang kami sediakan untuk Anda di tahun-tahun mendatang. Sampai jumpa di acara/pameran kami berikutnya.

  Klik di sini untuk detail.
   

   

  SMC hadir dalam Temasek Polytechnic-ECOllab Symposium Enabling Green Resilience

  Terima kasih kepada seluruh pengunjung yang telah menghadiri Temasek Polytechnic-ECOllab Symposium bersama SMC. Percayalah Anda telah mendapatkan manfaat dari Solusi SMC yang dapat membantu Perusahaan Kecil dan Menengah melalui perjalanan transformasi mereka menuju Keberlanjutan dalam mengurangi jejak karbon.


  SMC Vietnam

  Mencari solusi hemat energi dan otomatisasi lainnya? Subscribe YouTube Channel SMC Corporation Vietnam

  SMC Corporation Vietnam YouTube menawarkan solusi otomatisasi pabrik melalui lebih dari 150 video untuk semua pemirsa mulai dari mahasiswa teknik hingga teknisi berpengalaman dan mitra SI.

  Temukan atau rekomendasikan kepada kami apa yang ingin Anda ketahui dengan memindai kode QR di bawah
   

  Hubungi kami jika ada pertanyaan melalui Facebook

  Informasi lebih lanjut di Youtube

  Continue reading →
 • Tháng 11 năm 2023 SMC eConnect Newsletter November 22, 2023
 • Sản phẩm November 22, 2023

  Thiết bị điều khiển nhiệt độ dạng Peltier (Loại nhỏ gọn) Dòng HEF

  • Nhỏ gọn: rộngxcaoxsâu 130mm*210mm*150mm
  • Thiết kế ít tiếng ồn (ở mức tải thấp): 37 dB
  • Công suất làm lạnh: 220W
  • Độ ổn định nhiệt độ: ± 0,1°C
  • Phạm vi cài đặt nhiệt độ: 10°C đến 60°C

  Bấm vào đây để xem thêm thông tin sản phẩm.

   

  Xi lanh khí nhỏ gọn JCQ

  • Nhỏ gọn: Kích thước nhỏ gọn hơn, hành trình không đổi
  • Trọng lượng: Nhẹ hơn đến 46% (382 g → 204 g) (Gắn mặt bích)
  • Khối lượng: Giảm đến 40%
  • Có thể gá cảm biến hành trình (dòng JCDQ: JCDQ)
  • Nay có thêm dạng chân trục và dạng mặt bích (ø32 đến ø100)

  Bấm vào đây để xem thêm thông tin sản phẩm.

  Continue reading →
 • Mẹo kỹ thuật November 22, 2023

  Thiết bị điều khiển nhiệt độ dạng Peltier (Loại nhỏ gọn) Dòng HEF

  Hoạt động êm ái : 37 Db (khi tải thấp)
  Ít tạo ra rung động, bụi và tiếng ồn nhờ giảm các bộ phận chuyển động, như máy nén và giảm tốc độ quạt khi vận hành ở mức tải thấp.
  Có thể giảm tiếng ồn bằng cách đặt thiết bị ở chế độ tốc độ quạt không đổi.
  *Lưu ý: Ở chế độ tốc độ quạt không đổi, hiệu suất làm mát sẽ giảm.
   

  Ứng dụng tham khảo

  Xi lanh khí nhỏ gọn JCQ


  Câu hỏi thường gặp

  Xy lanh trượt nhỏ gọn MXZ

  Bấm vào đây để biết thêm chi tiết về Xi lanh khí JCQ

  Bấm vào đây để biết thêm Câu hỏi thường gặp về sản phẩm.

  Continue reading →
 • Tin tức November 22, 2023

  SMC Singapore

  Cảm ơn quý khách hàng đã ghé thăm SMC tại ITAP 2023

  SMC Corporation xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả khách hàng đã dành thời gian tham dự Triển lãm Chuyển đổi Công nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương (ITAP 23).

  SMC hy vọng các giải pháp Số hóa và Tính bền vững mà chúng tôi đã giới thiệu tại triễn lãm lần này đem lại cho quý khách hàng nhưng thông tin thú vị và bổ ích. Để từ đó, quý khách hàng có thể tiến hành đổi mới, cải tiến để nâng cao năng suất và giảm phát thải cho nhà máy hoặc cho các khách hàng của mình. Nếu cần thêm thông tin và hỗ trợ, hãy liên hệ với SMC hoặc đại lý gần bạn nhất bất kỳ lúc nào.

  Chúng tôi rất mong sẽ được gặp lại quý khách hàng vào năm tới với những giải pháp đột phá và hữu ích của SMC. Hy vọng sớm gặp lại bạn trong các sự kiện/triển lãm tiếp theo của chúng tôi.

  Bấm vào đây để biết chi tiết.
   

   

  SMC tại Hội nghị chuyên đề tại Trường Cao đẳng Temasek – ECOllab Thúc đẩy khả năng phục hồi xanh

  Cảm ơn quý khách đã tham dự Hội nghị chuyên đề ECOllab tại Temasek với SMC. SMC hi vọng bạn đã có được những thông tin hữu ích về Giải pháp SMC dành cho các Doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ trên hành trình chuyển đổi hướng tới Tính bền vững trong việc giảm phát thải carbon.


  SMC Việt Nam

  Bạn đang tìm giải pháp tiết kiệm năng lượng và tự động hóa? Đăng ký kênh YouTube của SMC Corporation Việt Nam ngay!

  YouTube của SMC Corporation Việt Nam cung cấp các giải pháp tự động hóa nhà máy thông qua hơn 150 video dành cho mọi đối tượng từ sinh viên kỹ thuật đến kỹ sư giàu kinh nghiệm và các đơn vị Tích hợp hệ thống (System Integration).

  Khám phá hoặc đề xuất cho SMC những nội dung bạn mong muốn SMC chia sẻ bằng cách quét mã QR bên dưới.
   

  Liên hệ với chúng tôi qua Messenger nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào

  Tìm hiểu thêm về chúng tôi trên Youtube

  Continue reading →
 • October 17, 2023
 • October 17, 2023
 • October 17, 2023
 • October 17, 2023


About SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd.

SMC Corporation (Singapore) Pte. Ltd is the Singapore subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer which was established in Japan and now has more than 50 years of experience. The Singapore subsidiary itself was established in 1974 and since then has grown over 45 years, gaining more than 65% of the market share in Singapore and established a far-reaching dealer network spanning countries such as Egypt, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,Cambodia and Qatar.

While the subsidiary mainly assembles knockdown cylinders, SMC Singapore also offers a wide range of high quality advanced industrial pneumatic products to meet applications in a myriad of sectors and fields of the market such as semiconductor, automotive, medical, and petrochemical, just to name a few. Products offered here range from actuators like electric actuator, pneumatic actuator and linear actuator, to valves like solenoid valve, pneumatic valve and flow control valve; from thermo equipment like thermo chiller and heat exchanger, to a variety of electrostatic discharge removal equipment.

Striving to maintain high standards not only in products but also in customer service, SMC Singapore is equipped with a well-stocked warehouse ensures quick delivery, as well as maintaining high levels of technical services and solid communication network to consistently meet the needs and expectations of our customers.Top